Telefon:

+36 1 696 0721

Cím:

1074 Budapest, Dohány u. 67.

OM System Prémium Klub - Szabályzat

OM System Prémium Klub - Szabályzat
1. A szabályzat hatálya
1.1. Az OM System Prémium Klub kiemelt ügyfél szolgáltatói program (továbbiakban: "program") szabályzatának hatálya alá tartozik a programot meghirdető Axico Digital Kft. (továbbiakban: "OM System Prémium Klub") és a programba bekapcsolódó személy (továbbiakban: "klubtag") viszonya.
1.2. Az OM System Prémium Klub fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi szabályzatot a klubtagok egyidejű tájékoztatása mellett módosítsa. A tájékoztatás az OM System Prémium Klub honlapján és elektronikus hírlevél kiküldésével történik.
2. Jelentkezés feltételei
2.1. Klubtag lehet bármely 18. életévét betöltött természetes személy. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nem vehetnek részt a programban.
2.2. Minden OM System Tedd Próbára Ponton, 2015 október 1-jétől vásárolt OM System OM-D és PEN fényképezőgép után, ingyenesen jogosult a programban való részvételre (regisztráció szükséges).
2.3. A programra történő jelentkezés az OM System Tedd Próbára Pont üzletekben személyesen lehetséges - nyitva tartási időn belül -, a Kártyaigénylő Adatlap kitöltésével és a vásárlást igazoló számla bemutatásával.
2.4. A klubtag a Kártyaigénylő Adatlapot köteles a valóságnak megfelelően és olvashatóan kitölteni. (Lakcímként a pontos lakcímet kell megadni, postafiók nem elfogadott.) Az aláíratlan vagy nem valós adatokat tartalmazó, illetve a hiányos vagy olvashatatlan adatlap érvénytelen.
2.5. A Kártyaigénylő Adatlap aláírásával a klubtag elfogadja jelen szabályzatot, valamint annak későbbi módosításait.
2.6. A Kártyaigénylő Adatlapon feltüntetett adatokban bekövetkezett változás esetén a klubtag köteles a kártya igénylés helyszínén lévő üzletet személyesen értesíteni.
3. A regisztrációs adatok kezelése
3.1. A Kártyaigénylő Adatlap aláírója aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kártyaigénylő lapon megadott adatait, valamint a kártyával végrehajtott tranzakciók adatait az OM System Prémium Klub saját üzleti tevékenysége fejlesztése érdekében felhasználja, ennek eredményéről a klubtagot tájékoztassa és direkt marketing ajánlataival megkeresse.
3.2. Az OM System Prémium Klub kijelenti, hogy az adatokat más adatkezelők részére nem továbbítja és más adatkezeléssel nem kapcsolja össze. Az OM System Prémium Klub a kártyabirtokos tranzakciós adatait az adatvédelemre vonatkozó, hatályos törvényi előírások betartásával tárolja és dolgozza fel. Az adatszolgáltatás önkéntes.
3.3 A klubtag jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásban visszavonni, ebben az esetben a kártya letiltásra kerül, nem használható többé, adatainak visszaállítása nem lehetséges
4. A klubkártya kiadása
4.1. A klubkártyát személyesen lehet igényelni az OM System Tedd Próbára Pontokban (amennyiben megfelel a 2. pontban leírtaknak). Ekkor a klubtag a sikeres regisztrációt követően - legfeljebb 14 napon belül - postai úton kapja meg az OM System Prémium klubkártyát, mellyel jogosulttá válik a kedvezmények igénybevételére.
4.2. Személyenként csak egy klubkártya igényelhető.
4.3. Az OM System Prémium klubkártya az OM-D vagy PEN készülék vásárlásának időpontjától 3 évig érvényes.
5. A klubkártya letiltása, letiltás megszüntetése, kártya pótlása
5.1. A klubtag kezdeményezheti a klubkártya letiltását a kártya elvesztésekor, megsemmisülésekor, eltulajdonításakor, megsérülésekor vagy egyéb okból. A letiltás személyesen történhet az Olympus Tedd Próbára Pontokban. Letiltás esetén a kártya birtokosának igazolnia kell személyazonosságát. A letiltás megtételéig a kártyával való visszaélés kockázatait és következményeit a klubtag viseli. A letiltott klubkártyával a programban foglalt kedvezményeket nem lehet igénybe venni, a letiltott kártya birtokosa az OM System által szervezett promóciókban nem vehet részt.
5.2 A klubtag kezdeményezheti a letiltott klubkártya letiltásának megszüntetését. A letiltás megszüntetése személyesen történhet, az OM System Tedd próbára Pontokban, a kártyabirtokos személyazonosságának igazolása mellett.
5.3. A klubtag kezdeményezheti az elveszett klubkártya pótlását. Ez személyesen történhet, a kártyabirtokos személyazonosságának igazolása mellett. A kártya pótlása esetén a régi kártya a továbbiakban nem használható. Az OM System Prémium Klub a pótkártyák kibocsátásáért alkalmanként bruttó 4.000.- Ft összegű díjat jogosult felszámítani.
6. A kedvezmények igénybevétele
6.1. A kedvezmények igénybevétele az OM System Tedd Próbára Pontokban történő személyes vásárlás esetén, a klubkártya fizetést megelőző bemutatásával lehetséges. A klubkártya birtokosa kérésre köteles személyazonosságát bizonyítani fényképes igazolvány bemutatásával.
6.2. Internetes vásárlás esetén - a Tedd Próbára Pontok webáruházaiban történt megrendeléskor - a kedvezmények igénybevétele kizárólag személyes átvétellel lehetséges.
6.3. A kedvezmények érvényesítése kizárólag a Kártyaigénylő Adatlapon megadott számlázási címre kiállított számlán lehetséges.
6.4. Amennyiben vásárláskor a klubtag nem tudja bemutatni kártyáját, a kedvezmények igénybevételére nem jogosult. A vásárláskor kapott bizonylat későbbi bemutatásával sem írhatók jóvá a kedvezmények.
6.5. A programban elérhető kedvezményekről és szolgáltatásokról az OM System Prémium Klub Kedvezmények és szolgáltatások című tájékoztatóban talál pontos információkat.
6.6. Az OM System Prémium Klub nyújtotta kedvezmények más kedvezményekkel és akciókkal nem összevonhatók.
6.7. Termékenként maximum 2 db vásárolható ugyanazon OM System Prémium klubkártyával.
6.8. Személyenként csak egy regisztráció (OM System Prémium klubtagság) lehetséges.
7. A programban való részvétel megszüntetése
7.1. Az OM System Prémium Klub jogosult a klubtagnak a programban való részvételét azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közöl vagy a kártyával visszaélést követ el.
7.2. A klubtagnak jogában áll a programban való részvételét bármikor személyesen megszüntetni, a kártya kibocsátó Tedd Próbára Ponton.
8. A program időtartama
8.1. A program határozatlan időtartamú. Az OM System Prémium Klub jogosult bármikor megszüntetni a programot a klubtagok értesítése mellett. Az értesítés a Tedd Próbára Pontok üzlethelyiségeiben és internetes honlapjaikon elhelyezett közlemény útján történik. Az értesítés megjelenésétől kezdve a kedvezmények igénybevétele megszűnik.
9. Egyéb rendelkezések
9.1. A Tedd Próbára Pontok esetleges küldeményeinek postázását kizárólag magyarországi címre vállalja.
9.2. A program működésével és a kártyák használatával kapcsolatos felvilágosítást a klubtagok a Tedd Próbára Pontok ügyfélszolgálatán kaphatnak.
9.3. Az OM System Prémium Klub nem felel a klubtagokat terhelő vagy rájuk áthárított közteherkötelezettségek teljesítéséért, hacsak jogszabály ennek ellenkezőjét nem írja elő.
9.4. Az OM System Prémium Klub fenntartja magának a szabályzat egyoldalú módosításának a jogát azzal a feltétellel, hogy az esetleges változásról a törzsvásárlókat hirdetményi úton tájékoztatja. A mindenkor hatályos Általános Részvételi Feltételek megtekinthetők a Tedd Próbára Pontok ügyfélszolgálatán, az üzletek nyitvatartási ideje alatt, illetve a Tedd Próbára Pontok honlapjain.
9.5. Kártyaigénylő Adatlap aláírásával a klubtag elfogadja a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét az OM System Prémium Klub programmal kapcsolatos minden jogvita esetére.

Kelt: Budapest, 2015. október 1.

Módosítva: Budapest, 2021. január 3.


Prémium Klub kedvezmények és szolgáltatások

Vásárlási kedvezmény
- 5% kedvezmény a TEDD PRÓBÁRA pontokban, minden OM System termékre
Kiemelt szerviz szolgáltatások
- díjmentes kölcsönkészülék a javítás idejére - fizetős javítás esetén is
- háztól-házig futárszolgálat
Kölcsönzési szolgáltatás*
- kaució nélküli kölcsönzési lehetőség 4/3 és Micro 4/3 eszközökre
- ingyenes tesztelési lehetőség: minden kölcsönözhető eszközt egy alkalommal, egy hétre (egyszerre maximum két termék)

* Az eszközök kölcsönzéséhez és a tesztelési lehetőség igénybevételéhez előjegyzés szükséges. A kauciómentes kölcsönzés feltétele a regisztrációkor megadott lakcím igazolása, névre szóló közüzemi számla bemutatásával.
Rendezvények
- fotós rendezvények - workshopok, kiállítások - évente legalább egy alkalommal
- kedvezményes belépőjegyek kiemelt fotós rendezvényre

Kelt: Budapest, 2015. október 1.